SSK Emeklilik 4/A

         DANIŞMA ÜCRETSİZDİR....

Özürlülerin Emeklilik Hakkı
Yüzde 40’dan fazla rapora sahip özürlüler erken emekli olurlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun ve bu Kanun’un ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal  Sigortalar Kanunu gereğince özürlüler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler.

A- Yeni Kanunla gelen özürlü emekliliği

5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi bu Kanun’un getirdiği özürlü emekliliği hükümleri, 01.10.2008 gününden sonra ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir.

Yeni düzenlemeye göre;

1- Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

2- Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun’un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.

İşe Başlama Tarihi

Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

` ve daha çok olanlar

%50 – %59 arası olanlar

%40 - %49 arası olanlar

01.10.2008 – 31.12.2008

15 yıl, 3 bin 700 gün

16 yıl, 3 bin 700 gün

18 yıl, 4 bin 100 gün

01.01.2009 – 31.12.2009

15 yıl, 3 bin 800 gün

16 yıl, 3 bin 800 gün

18 yıl, 4 bin 200 gün

01.01.2010 – 31.12.2010

15 yıl, 3 bin 900 gün

16 yıl, 3 bin 900 gün

18 yıl, 4 bin 300 gün

01.01.2011 – 31.12.2011

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin gün

18 yıl, 4 bin 400 gün

01.01.2012 – 31.12.2012

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 100 gün

18 yıl, 4 bin 500 gün

01.01.2013 – 31.12.2013

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 200 gün

18 yıl, 4 bin 600 gün

01.01.2014 – 31.12.2014

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 300 gün

18 yıl, 4 bin 680 gün

01.01.2015’den sonra

15 yıl, 3 bin 960 gün

16 yıl, 4 bin 320 gün

18 yıl, 4 bin 680 günB- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK’lılarda geçiş süreci Kanun’un geçici 10 uncu maddesine göre;

1- 01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.  

2--01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.

Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık Başlangıcı

I. Derece
(Yüzde 80 +)

II. Derece
(Yüzde 60-79)

III. Derece
(Yüzde 40-59)

05.08.1991 ve daha önce

15 yıl- 3600 gün

15 yıl- 3600 gün

15 yıl- 3600 gün

06.08.1991-05.08.1994 arasında

15 yıl- 3600 gün

15 yıl, 8 ay-3680 gün

16 yıl, 3760 gün

06.08.1994-05.08.1997 arasında

15 yıl- 3600 gün

16 yıl, 4 ay-3760 gün

17 yıl, 3920 gün

06.08.1997-05.08.2000 arasında

15 yıl- 3600 gün

17 yıl, 3840 gün

18 yıl, 4080 gün

06.08.2000-05.08.2003 arasında

15 yıl- 3600 gün

17 yıl, 8 ay-3920

19 yıl, 4240 gün

05.08.2003-30.09.2008 arasında

15 yıl- 3600 gün

18 yıl-4000 gün

20 yıl-4400 günC- 01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci

Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile;

1- 5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

2- Doğuştan özürlü olup da ellerinde rapor olmayanlar
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008 gününden) önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.

3- Sonradan özürlü olanlar
Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480, gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

Erkek SSK'lılar İçin Emeklilik Şartları

Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklilik Şartları 
Erkek SSK’lılar İçin :
(Tabloda belirtilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir)

A) 08.09.1999 Gününden Önce İşe Girmiş (Sigortalı Olmuş) Olanların Durumu:


ERKEKLERİN

1.ŞART

2.ŞART

3.ŞART

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması Gereken Gün

Tamamlaması Gereken Yaş

Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976  ve daha öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

46

5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 arsında

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında

25

58

5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında

-

60

7000B) 08.09.1999 İle 30.04.2008 Günü İşe Girmiş (Sigortalı Olmuş) Olan Erkeklerin Durumu: 

a-Normal Emeklilik Şartları :


08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.  Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.  7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.

b-Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları : 

60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

C) 01.05.2008 Gününden Sonra İşe Giren Erkeklerin Emeklilik Şartları: 

a- Normal Emeklilik Şartları :

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

b- Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları :  

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur. 

Diğerleri İse: 

1- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

2- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır.  Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.


Kadın SSK'lılar İçin Emeklilik Şartları
Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklilik Şartları 
Kadın SSK'lılar İçin :
(Tabloda belirtilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir).

A) 08.09.1999 Gününden Önce İşe Girmiş (Sigortalı Olmuş) Olanların Durumu:

KADINLARIN

1.ŞART

2.ŞART

3.ŞART

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması Gereken Gün

Tamamlaması Gereken Yaş

Tamamlaması Gereken Prim

01.04.1981 öncesi ise

20

Yok

5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında

20

38

5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998 arasında

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında

20

56

5975B) 08.09.1999 İle 30.04.2008 Günü İşe Girmiş (Sigortalı Olmuş) Olan Kadınların Durumu :

a-Normal Emeklilik Şartlar:


08.09.1999 günü ve sonrası işe giren kadınlar  emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.  Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.  7000 günü doldurmak ve 58 yaşını tamamlayıp 59 yaşından gün alması gerekir.
b-Kadınların  SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:
58 yaşını doldurmuş olması , 20 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir. 

C) 01.05.2008 Gününden Sonra İşe Giren Kadınların Emeklilik Şartları : 

a-Normal Emeklilik Şartları: 

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 58 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 59 yaş

2- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 60 yaş

3- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

4- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

5- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

6- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

7- 01.01.2048  Tarihinden itibaren ise 65 yaş 

b-Kadınların  SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları: 

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. 

Buna göre;
5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar  61 yaşında emekli olur. Diğerleri İse: 

1- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

2- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında  5400 günü tamamlayan kadın  63

3- 01.01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında  5400 günü tamamlayan kadın  64

4- 01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaş.


• DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERİLİR
• DİLEKCE YAZIMI YAPILIR
• SSK GÜNLERİ TOPLANIR
• SSK VE BAĞ – KUR GÜNLERİ BİRLEŞTİRİLİR
• YURT DIŞI HİZMETLERİ SSK YA AKTARILIR
• İSTEĞE BAĞLI SSK İŞLEMLERİ YAPILIR
• SSK TARIM SİGORTA İŞLEMLERİ YAPILIR
• SSK ASKERLİK BORÇLANMA İŞLEMLERİ YAPILIR
• SSK EMEKLİLİK İŞLEMLERİ YAPILIR
• SSK EMEKLİ DUL YETİM MAAŞ BAĞLANMA İŞLEMLERİ YAPILIR
• SSK İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLER YAPILIR


DANIŞMA ÜCRETSİZDİR.
yükleniyor..